Wethouder Meij geeft fouten toe over parkeernormen nota

5 maanden geleden gepubliceerd

Wethouder Peter Meij heeft erkend dat er fouten zijn gemaakt in de procedure rondom de nota parkeernormen. Tijdens een gemeenteraadsvergadering werden deze fouten aangekaart en werd de nota kritisch besproken.

Ongenoegen over nota parkeernormen

De gemeenteraad had voornamelijk kritiek op de timing en inhoud van de nota. De nota had voor 1 januari naar de gemeenteraad gestuurd moeten zijn, toen de landelijke omgevingswet van kracht werd. Bovendien waren de nieuwe parkeernormen al toegepast bij plannen voor woningbouw, nog voordat de raad ermee had ingestemd.

Onenigheid over aantal parkeernormen

Grote fracties, zoals 18Plus, Echt voor Ridderkerk en Burger op 1, waren voor het terugzenden van de nota aan het college. Zij willen één parkeernorm voor heel Ridderkerk, in plaats van drie verschillende normen zoals voorgesteld door het college. In het huidige voorstel is de parkeernorm bij nieuwbouw in het centrum lager dan in de rest van Ridderkerk.

Bezorgdheid om deelmobiliteit

Er was ook bezorgdheid over het plan van het college om deelmobiliteit te verbinden met de norm. Wethouder Meij beloofde dat kopers niet achteraf de rekening krijgen voor de aanleg van extra parkeerplaatsen als de deelmobiliteit niet goed gaat. Hij wil op dat punt met een verbeterd voorstel komen.

Excuses van de wethouder

Na de tweede termijn gaf wethouder Meij toe dat hij fouten had gemaakt. Hij erkende dat het proces niet goed was verlopen en dat hij verantwoordelijk was. Hij beloofde beterschap en gaf aan dat hij een verbeterd voorstel wilde maken.

Amendement ingediend

Leefbaar Ridderkerk diende een amendement op de nota in. Hierin stelde het voor om deelmobiliteit in Ridderkerk pas toe te passen als de raad aanvullend beleid op dit gebied had vastgesteld. Het amendement werd door de meerderheid van de raad aangenomen. Echter, de twee raadsleden van Echt voor Ridderkerk en de twee van GroenLinks stemden tegen.